_English


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СТРАНИЦА ЗА СИГНАЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ КОРУПЦИОННИ ДЕЯНИЯ ИЛИ ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР
___________________________________________________________________________________________________


____Тази страница е предназначена само за подаване на сигнали за извършени престъпления, корупционно поведение, злоупотреби с власт или други неправомерни деяния от страна на служители на Министерството на вътрешните работи.

____Всеки гражданин или организация, както и всеки служител на МВР, може да сигнализира за извършени престъпления, корупционно поведение, злоупотреби с власт или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители на Министерството на вътрешните работи, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

____При подаване на сигнал, моля да предоставите Вашите имена и точен адрес за кореспонденция с цел обратна връзка. При липса на тази информация, сигналът ще се счита за анонимен. Отбележете, ако желаете самоличността Ви да бъде запазена в тайна, като само в този случай анонимността Ви е гарантирана.

____За предложения и сигнали, разглеждани по реда на Глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс - можете да прочетете тук.

___________________________________________________________________________________________________

Сигнали за корупция или други извършени престъпления и неправомерни деяния от служители на МВР могат да се подават и на следните телефонни линии:
- 02 / 982 22 22 за граждани
- 23525 - за служители на МВР