_English

Изпълнение на Националната стратегия
за противодействие на корупцията
Туининг проект
съфинансиран от Европейската комисия

Проект по програма ФАР2002
на Министерство на вътрешните работи - Република България
и Ню Скотланд Ярд- Великобритания

СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛ НА МВР

Данни за служителя, които са Ви известни_:

Име
Презиме
Фамилия
Длъжност
__инспектор / полицай /др
Служба
КАТ,Полиция,Пожарна /др
При
Столична / Областна
дирекция гр. . . . . РПУ . . . . . .


-

--Ако имате информация
за конкретна корупционна
проява на служител на МВР
може да попълните данните
в страницата !
Моля опишете събитието_:Дата, Час, Място, Свидетели
на събитието и др.

Текст свободен стил, съдържащ
данните, с които разполагате.

Попълването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНОПо Ваша преценка можете да посочите начини за връзка
(имена, телефони, адрес за отговор)!

След въвеждане ще получите входящ номер.
По този номер може да проверите за резултата на тел. 02 / 982 22 22.